IT ADVIES SERVICES

Hoe zorg ik dat mijn organisatie optimaal profiteert van de voordelen die ICT kan bieden? Door de ICT besturing goed in te richten wordt duidelijk welke bijdrage de belangrijkste spelers daaraan leveren. Het samenspel tussen deze spelers bepaalt het succes van ICT in uw organisatie.

 

Natuurlijk speelt de ICT-organisatie als aanbieder van ICT een belangrijke rol, maar er zijn meer rollen die goed ingevuld moeten worden om tot een effectieve ICT-besturing te komen. ICT-besturing is het samenspel tussen de directie, het managementteam, de proceseigenaren, de controller, ICT adviseurs, externe ICT-leverancier(s), de interne ICT-organisatie en uiteraard de manager ICT en de CIO. Met andere woorden: als een organisatie succesvol wil zijn met een effectieve ICT-functie dan vraagt dit een inspanning van elk van deze spelers vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheid.

 

Er zijn zeven rollen te onderscheiden die nodig zijn om te komen tot effectieve en uitgebalanceerde ICT-besturing. Het inrichten van de ICT-besturing betekent dat men expliciete afspraken met elkaar maakt over wie welke rol invult.

 

ITgovernance

 

Hieronder volgt een korte toelichting per rol.

  • Beslissende rol: besluitvorming over ICT organisatie en beleid, budgethouder.
  • Aanbiedende rol: als leverancier leveren van ontwikkeling en beheer van ICT.
  • Vragende rol: als proceseigenaren (klant) articuleren van de behoefte aan ICT.
  • Regisserende rol: afstemming tussen proceseigenaren (klant) en ICT-organisatie (aanbod).
  • Strategische rol: advies over strategische mogelijkheden en toepassing van ICT.
  • Innovatieve rol: stimuleren ICT innovaties en adviseren over externe ICT ontwikkelingen.
  • Controlerende rol: controle op de uitvoer van beleid, het nakomen van ICT richtlijnen, en faciliteren van het investeringsproces.

 

Om als organisatie optimaal te profiteren van ICT is het dus van belang dat de zeven rollen belegd zijn, maar ook dat elke rol een gelijk mate van professioneel niveau heeft. Elke rol brengt specifieke eigenschappen in en het samenspel tussen deze rollen zorgt voor control en beheersing, maar ook innovatie, creativiteit en vernieuwing.

Nieuwsgierig hoe wij ook u kunnen helpen?