IT ASSURANCE SERVICES

Bedrijven en instellingen stappen steeds vaker over op integrale ICT-systemen die zowel de financiële als de operationele bedrijfsvoering ondersteunen. De afhankelijkheid van deze systemen neemt toe. Maar is alle output wel helemaal betrouwbaar? Controle daarop is voor afzonderlijke afdelingen vaak niet goed mogelijk. Experts op het gebied van IT én financiële en operationele processen zijn daarvoor nodig.

 

Archwise kan de systemen bij cliënten analyseren en controleren op betrouwbaarheid. Zo kunnen we samen met opdrachtgevers helpen de IT-infrastructuur efficiënter en nauwkeuriger in te richten. Dat kan niet alleen leiden tot kostenbesparingen. Ook de betrouwbaarheid van de output van financiële en operationele gegevens kan worden vergroot.

 

Met Archwise krijgt de cliënt een IT-systeem dat door een verbeterde kwaliteit besparingen kan opleveren bij de externe audit: als de financiële gegevens betrouwbaarder zijn, kunnen accountants efficiënter hun werk doen.

Nieuwsgierig hoe wij ook u kunnen helpen?